Referat Bestyrelsesmøde

 Halbestyrelsen Mandag den 30. April 2019 - Kl. 18.00

Indkaldte:     Morten B Jørgensen (MBJ) Hans Clausen (HC) Klaus M Ravn (KMR) Ole Midtgaard( OM), Lars Nielsen (LN), Lars Jørgensen  (LJ) Per Madsen (PM)

Henrik Mortensen (HM) (ikke Bestyrelsesmedlem) og Edna Tobiasen (ET) (ikke Bestyrelsesmedlem)

Dagsorden

1)    Siden sidst (referat fra sidst underskrives)

2)    Nyt fra Formanden.

MBJ fortalte om afslutningen på multibanen

MBJ fortalte kort om ”HIF 100 år i 2020” og hvorledes at både han og centerlederen var en del af en arbejdsgruppe der arbejder for HIF med hensyn til deres Jubilæum i 2020

Der var enighed om at KAC 20 års fødselsdag ikke skulle markeres i 2019, da vi ville bruge kræfterne på samarbejdet med HIF i 2020.

3)    Regnskabsanalyse 1/1-2019- 31/3-2019

Fornuftigt resultat for 1. kvartal, hvor budget overholdes.

4)    Energi og energirapport

HM fremviste tal efter manuel styring af ventilationsanlæg, der var enighed om der skulle arbejdes frem imod at

lave autostyring af anlægget da der på den baggrund er mange penge at hente både på varme og El delen.

5)    ”Projekt sponsor”

HM uddelte mapper til bestyrelsesmedlemmer og liste med nye sponsoreemner, det blev aftalt at der skulle afleveres ”nye sponsorsedler” til HM inden sommerferien så disse kunne oprettes nemt og effektivt.

6)     Arbejdsdag og sommerarrangement.

Sommerarrangement udskudt og arbejdsdagen overtages af ”Senior team KAC”

7)     Nyt fra Centerleder

Der blev berrettet om situationen med medarbejderne i huset

HM fortalte om aktiviteter seneste kvartal.

HM fortalte om fremtidige aktiviteter.

                                                        

8)     10 min. Uden centerleder

9)     Eventuelt

28/8-2019 kl 18.30

Referent

Henrik Roed Mortensen