Referat Bestyrelsesmøde

 Halbestyrelsen Onsdag den 28. August 2019 - Kl. 18.30

Indkaldte:     Morten B Jørgensen (MBJ) Hans Clausen (HC) Klaus M Ravn (KMR) Ole Midtgaard (OM), Lars Nielsen (LN), Lars Jørgensen (LJ) Per Madsen (PM)

Henrik Mortensen (HM) (ikke Bestyrelsesmedlem) og Edna Tobiasen (ET) (ikke Bestyrelsesmedlem) Afbud

Dagsorden

1)     Siden sidst (referat fra sidst underskrives)

OK

2)     Nyt fra Formanden.

Kort briefing om HIF 2020 og ellers ikke de store nyheder siden sidst

3)     Regnskabsanalyse 1/1-2019- 30/6-2019

Fine tal og budgettet ser fornuftigt ud, der forventes fra alle sider at vi når i mål med budgettet.

4)     Opfølgning på sponsorater

Bestyrelsen fortsætter året ud med at kontakte emner fra udleverede skema

5)     Nyt fra Centerleder:

Afholdte arrangementer 1. Halvår

Mange privatfester i forbindelse med konfirmation osv. Skolefest igen en succes og sponsorarrangement ligeså.

Forventninger og arrangementer 3. kvartal

Et rimelig stille 3. kvartal, men heller ikke væsentlige udgifter

Nyt fra personalefronten 

Ingen ændringer siden sidst

Hærværk (Sommeren i centeret)

Det blev besluttet at der fremover er nultolerance ved hærværk, forældre og/eller ordensmagten kontaktes ved overtrædelser.

Status på haltider efterår

Samme niveau som efterår 2018

Hviding if 100 år

HM og formanden sidder i styregruppe der skal organisere planen for 2020.

ØVRIGT:

·       LN indhenter tilbud på bluetooth til hallen og kultursalen

·       HM kontakter bossen mht. isolering af rør på loft

·       Julebal 2019, der arbejdes på billetsalg og følges op 1/11-2019

·       HIF har ikke Line dance og svømning på programmet i efteråret 2019

·       Bestyrelsen vil arbejde frem imod at lave strategiplan, evt med indput fra HIF

                                                        

6)     10 min. Uden centerleder

7)     Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde 26/11- 2019 kl 18.30

       

Henrik Roed Mortensen
Referent