Referat Repræsentantskabsmøde

Kultur- & Aktivitetscenter Egebæk-Hviding Den 09.04.2024 - Kl. 19:00

Dagsorden

 1. 1)  Valg af dirigent.

  Lars Jørgensen blev af bestyrelsen valgt som Dirigent

 2. 2)  Godkendelse af nye medlemmer
  Ingen anmodninger om nye medlemsskaber

 3. 3)  Formandens årsberetning.
  JEM fremlagde årsberetning for 2023, ydermere fortalte han om vigtige datoer i 2024

 4. 4)  Forelæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab
  Edna Tobiasen fremlagde grundigt årsregnskabet og dette gav ikke anledning til spørgsmål fra Repræsentantskabet.

 5. 5)  Indkomne forslag ingen modtaget

 6. 6)  Forelæggelse og godkendelse af budget.
  Edna Tobiasen forelagde budget for 2024, denne blev godkendt af repræsentantskabet.

 7. 7)  Valg af medlemmer til bestyrelsen

På valg:

Ole Midtgaard Rasmussen (Modtager Genvalg) Henrik Ellegaard Gundesen (Modtager genvalg) Anne Sofie Faaborg Worm (Modtager ikke Genvalg)

Thomas Schmidt blev foreslået af bestyrelsen, Thomas blev valgt og indtræder derfor i bestyrelsen på en 2 årig periode.

I øvrigt konstituerede bestyrelsen sig ved.

Formand: Jan Enemark Mortensen
Næstformand: Ole Midtgaard Rasmussen
Kasserer: Henrik Ellegaard Gundesen
Sekretær: Søren Bøje Quebec Erichsen
Bestyrelsesmedlem: Karina Kruse Kjærgaard (Valgt af Hviding if) Bestyrelsesmedlem: Lasse Faaborg Stenger Bestyrelsesmedlem: Thomas Schmidt

8) Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år for de repræsentantskabsvalgte. Morten Bøje Degn blev valgt som 1. suppleant
Klaus Moltesen Ravn blev valgt som 2. suppleant

9) Eventuelt Bestyrelsen:

Jan Enemark Mortensen (JEM), Lasse Stenger (LS), Søren Bøje Quebec Erichsen (SB), Karina k Kjærgaard (KKK), Anne Sofie Faaborg Worn (AFW), Henrik Ellegaard Gundesen (HG), Ole Midtgaard Rasmussen (OM)

Medlemsforeninger:

Øster Vedsted IF: ingen fremmøde Hviding IF: Ditte Riis Hansen Lundsmark Krolf Klub: ingen fremmøde

Egebæk-Hviding Beboerforening_ Niels Schultz Hviding Sognearkiv: Anne Lorenzen og Jytte Knudsen Menighedsrådet Egebæk-Hviding: Inga Rauschenberg

Øvrige deltagere: Klaus Moltesen Ravn