Referat Online Bestyrelsesmøde

 Halbestyrelsen Tirsdag den 22 Februar. 2021 - Kl. 18.00

Indkaldte:     Morten B Jørgensen (MBJ) Hans Clausen (HC) Klaus M Ravn (KMR) Ole Midtgaard (OM) Henrik Gundesen (HG), Karina K Kjærgaard (KKK) Anne Sofie Faaborg Worm (AW)

Henrik Mortensen (HM) (ikke Bestyrelsesmedlem) 

Dagsorden

1)     Siden sidst (referat fra sidst underskrives)

2)     Nyt fra Formanden.

Intet nyt at berette, grundet nedlukning siden sidste møde

3)     Regnskabsanalyse 2020

Regnskabet blev analyseret og der blev redegjort for afvigelser.

Der var i bestyrelsen enighed om at vi ikke helt har været herre over den økonomien i 2020, men er trods alt kommet fornuftigt igennem 

4)     Budget 2021

Bestyrelsen besluttede at de endelige tal i budgettet fastlægges i starten af Maj til næste møde.

Der ved vi mere om hvorledes genåbningen forløber og hvad vi kan vente os af 2021.

5)     Corona og de økonomiske følgeskader

Der blev drøftet tab af omsætning etc. grundet pandemien. Ligeledes redegjorde HM for hvorledes personalesituationen i 2021 formentlig bliver og hvor der ellers kunne spares.

Vores fine likviditet og hjælpen fra kommune og lønkompensation gør at vi føler at vi er forholdsvis trygge mht. det fremtidige KAC. 

6)     Sognearkiv

HM fortalte om hvordan processen med Sognearkivet og deres byggeri forløb, der var enighed om at bestyrelsen skulle se det færdige tilbud når det forelagde fra håndbværker

7)     Repræsentantskabsmøde

25.05-2021 kl. 19.00

                      

8)     Nyt fra Centerleder

Intet nyt at berette, da centeret pt. Er lukket