Referat Bestyrelsesmøde

 Halbestyrelsen Tirsdag den 15. September 2020 - Kl. 18.00

Indkaldte:     Morten B Degn (MBD) Hans Clausen (HC) Klaus M Ravn (KMR) Ole Midtgaard (OM), Henrik Gundesen (HG) Anne Sofie Faaborg Hansen (ASH) Karina Kruse Kjærgaard (KKK)

Henrik Mortensen (HM) (ikke Bestyrelsesmedlem) og Edna Tobiasen (ET) (ikke Bestyrelsesmedlem)

Dagsorden

1)     Siden sidst (referat fra sidst underskrives)

OK

2)     Nyt fra Formanden.

MBD indledte mødet med at briefe bestyrelsen om hvad der var sket i centeret den seneste tid, de nye bestyrelsesmedlemmer fik et indblik i hvormed der var blevet arbejdet de seneste år, og fik en fyldestgørende indblik i bla. de seneste års byggeplaner fra sognearkivet.

3)     Regnskabsanalyse 1/1-2020- 30/6-2020

HM gennemgik indtægter og udgifter i første halvår, der var store udsving på mange poster grundet Corona, dog er vi kommet flot igennem. Dette skyldes først og fremmest regeringens hjælpepakker og lønkompensation.

4)     Energistatus J

Besparelser i først halvår blev gennemgået, og primært på gasdelen ser det yderst positivt ud.

Der var enighed om at energidelen er et område der skal have fuld fokus og bla. vandbesparende tiltag er allerede udført i centeret.

Pissoir på herretoilet er udskiftet til vandfri.

Armaturer på herre og dame toilet er udskiftet til berøringsfri.

5)     Nyt fra Centerleder:

·       Personale og daglig drift

HM gav bestyrelsen et indblik i den daglige drift og fortalte om hvorledes den nuværende sundhedskrise kunne få betydning for centeret og dets personale.

·       Coronas betydning for foråret/efteråret

                                      Bestyrelsen fik ligeledes et indblik i aflyste arrangementer og økonomien i dette.

Der blev ligeledes fortalt om hvilke arrangementer der kunne gennemføres på nuværende tidspunkt. 

·       Julebal 2020!?

Der var bred enighed i bestyrelsen om at aflyse dette års julebal,bestyrelsen foreslog at alternativer i foråret kunne være en løsning.

·       Brainstorm 2021

Bestyrelsen kom med mange gode indput til hvorledes vi kunne styrke fællesskaber i lokalområdet, og hvorledes vi kunne afsøge områder hvor vi ikke tidligere har bevæget os. 

Der var enighed om at tænke lidt alternativt, da Coronakrisen har låst mange af vores ”normale” arrangementer.

·        

·       Investeringer og reperationer

HM fortalte om investeringer og reparationer 1. halvår og Bestyrelse og centerleder var enige om at sætte nyanskaffelseskontoen i bero, grundet den usikre fremtid i forhold til Coronakrisen.

                                                        

6)     10 min. Uden centerleder

7)     Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde 16/11-2020

Med venlig hilsen

       

Morten Bøje Jørgensen
Formand